O podjetju Gumitehna

Osnovna dejavnost podjetja je prodaja na debelo in drobno gumenotehničnih izdelkov po Sloveniji, državah EU in državah, ki so nastale na območju nekdanje Jugoslavije.

  • 1999 Začetki podjetja Gumitehna d.o.o. segajo v leto 1999, ko smo ideje, želje in znanje začeli uresničevati in tržiti v lastnem podjetju.
  • 2001 Poslovati smo začeli kot veleprodajno podjetje, v začetku leta 2001 pa smo odprli prvo trgovino na drobno v Škofji Loki, Kidričeva c. 29.
  • 2002 V začetku leta 2002 smo odprli trgovino tudi v Kranju na Gregorčičevi ulici, kjer smo vse do konca leta 2007 uspešno izpolnjevali začrtane cilje. 
  • 2007 Konec leta 2007 smo najete prostore na Gregorčičevi ulici zapustili in se preselili v lastno poslovno stavbo v Savski loki 22 (bivša Planika). Novi prostori nam omogočajo veliko boljše pogoje za delo, saj je na voljo bistveno več trgovinskih in skladiščnih prostorov.
  • 2017 Uspešno poslovanje je osnova za kadrovsko, prostorsko in produktno širjenje. Zato smo v marcu odprli novo poslovalnico v Ljubljani na Rudniku. Trgovina se nahaja za trgovskim centrom Supernova.

Sava logo

Jedro v naši ponudbi še vedno predstavljajo izdelki tovarne Sava, ker pa svojo ponudbo nenehno širimo in dopolnujemo, smo partnerje našli tudi v drugih evropskih državah in v Aziji.

Med izdelki iz našega prodajnega programa naj navedemo le najpomembnejše:

Uspešnost dela

Uspešnost dela je razvidna tudi ob trdnih povezavah z dobavitelji (Goodyear, Sava, Concar, Gumotex,…).

Nominacija

Prav tako smo ponosni na večkratno nominacijo za naziv Gazela.

Zaposlenost

Poleg vse večjega obsega dela, beležimo tudi vse večjo zaposlenost. Tako je trenutno zaposlenih 17 ljudi.

Kontakti ekipe, ki stoji za uspešnim podjetjem