Kontakt

Gumitehna d.o.o.
Savska loka 22
4000 Kranj
info@gumitehna.si

Komerciala:
Tel.: (04) 28 01 888
Tel.: (04) 28 01 889

Trgovina:
Tel.: (04) 28 01 880
Faks: (04) 28 01 881

Gume Traktorske
pnevmatike

Tehnične plošče

Tehnične plošče

Sava ima v svojem proizvodnem programu tudi širok izbor gumenih plošč. Ker je uporaba zelo raznolika, obsega program veliko različnih dimenzij, trdot in izvedb.

Uporaba tehničnih gumenih plošč:

 • razna tesnila, podložke in razni vložki ter podloge in obloge
 • mehanska zaščita pred udarci trdih delcev, brizganjem in delovanjem agresivnih snovi
 • zaščita pred toploto, hrupom in vlago
 • elektroizolacijska in antistatična zaščita

Tehnična plošča z oznako "A"

elastomer:  NR naravni kavčuk
temperaturno območje:  od -40° do +70° C

Prednosti Slabosti
 • dobra elastičnost in gibkost
 • visoke fizikalne in mehanske vrednost
 • odpornost na razredčene kisline in baze
 • slabša temperaturna obstojnost
 • ni obstojen na bencin in olja

Tehnična plošča z oznako "B"

elastomer:  SBR stirenbutadienski kavčuk
temperaturno območje:  od -40° do +100° C

Prednosti Slabosti
 • dokaj dobra temperaturna obstojnost
 • dobre mehanske vrednosti
 • ni obstojen na bencin in olja
 • odpornost na razredčene kisline in baze

Tehnična plošča z oznako "C"

elastomer:  NBR akrilonitrilni kavčuk
temperaturno območje:  od -20° do +120° C

Prednosti Slabosti
 • dobre mehanske lastnosti
 • odporen na rastlinska in mineralna olja
 • odporen na bencin z do 30 % vsebnosti aromatov
 • nizka elastičnost
 • slaba ozonska obstojnost

Tehnična plošča z oznako "D"

elastomer:  CR kloroprenski kavčuk
temperaturno območje:  od -20° do +100° C

Prednosti Slabosti
 • visoke fizikalne in mehanske vrednosti
 • dobro ozonsko obstojen
 • obstojen na alifatska olja
 • ni obstojen na bencin

T ehnična plošča z oznako "E"

elastomer:  EPDM etilenpropilenski kavčuk
temperaturno območje:  od -40° do +120° C

Prednosti Slabosti
 • dobra temperaturna obstojnost
 • dobro ozonsko obstojen
 • obstojen na polarne razstopine
 

Tehnična plošča z oznako "F" oz. "CLIIR"

elastomer:  IIR butilni, CL IIR klorobutilni kavčuk
temperaturno območje:  od -20° do +150° C

Prednosti Slabosti
 • dobro toplotno obstojen
 • ozonsko obstojen
 • obstojen na polarne razstopine
 • odporen na kisline in baze
 • ni odporen na bencin in olja

Tehnična plošča z oznako "P"

Tehnične plošče z oznako P so izdelane iz zmesi, ki ustrezajo BGA standardom, da se lahko uporabljajo v stiku s prehrambenimi izdelki in pitno vodo. Standardna izvedba gumene plošče prehrambene kvalitete je obojestransko gladka, opečno rdeče barve in trdote 40 ShA.